Maj jest miesiącem książek i bibliotek. Przypadają w nim Dni Oświaty, Książki i Prasy oraz Dzień Bibliotekarza.
Z tej okazji w szkolnej bibliotece odbyły się pogadanki na temat czytelnictwa, a także prelekcje poświęcone czytelniczym doświadczeniom sławnych osób (aktorów, pisarzy, reporterów). Następnie uczniowie brali udział w happeningu promującym czytelnictwo „Czytamy pod chmurką”.

Zapraszamy do galerii.