Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości, który został ogłoszony i wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria .

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 85 800 zł. Dzięki temu zakupiony został sprzęt, który wykorzystany zostanie podczas zajęć z uczniami.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu