Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła komputerowego, pod opieką pana Łukasza Garbacza, tworzą i drukują przeróżne projekty za pomocą drukarki 3D zakupionej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.