Cykl zajęć „Ruch to zdrowie”

Najwięcej radości sprawiają uczniom zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, które realizowane są raz w tygodniu. Ich celem jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu oraz odprężenie po zajęciach lekcyjnych. Dzieci m.in. biegają, skaczą, rzucają piłkę, utrzymują równowagę, a przede wszystkim dużo się śmieją i dobrze bawią. […]

Read More

Zabawy ze ślepą plamką

Wszystkie dzieci wiedzą, że eksperymenty są super. Dzięki prostemu doświadczeniu, miały okazję przetestować swój wzrok. Dowiedziały się, że jest takie miejsce w siatkówce oka, gdzie nie ma receptorów, czyli nie powstaje w nim obraz. Ten punkt występuje w miejscu, przez które przechodzi nerw wzrokowy, łączący gałkę oczną z mózgiem. Na co dzień nie odczuwamy posiadania […]

Read More

Informacje na temat zajęć świetlicowych

Zajęcia świetlicowe są organizowane zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia święta i uroczystości roku kalendarzowego oraz założenia programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły. Zajęcia są prowadzone zgodnie z tygodniowymi kręgami tematycznymi a realizowane poprzez: pogadanki i zabawy rozwijające fantazję, zainteresowania uczniów oraz umiejętność wypowiada się, gry i zabawy interakcyjne sprzyjające integracji grupy, zajęcia […]

Read More