Świetlicowa codzienność w fotograficznym skrócie

Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa, dlatego w świetlicy, oprócz realizowania przez nauczycieli tematyki planu pracy świetlicy, dzieci mają czas na zajęcia indywidualne lub w grupach według swoich upodobań i zainteresowań. Dzieci najchętniej przebywają na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej – gdy nadchodzą chłodne dni. Kiedy czas spędzamy w salach świetlicowych dzieci najczęściej  wybierają: […]

Read More

Cykl zajęć „Ruch to zdrowie”

Najwięcej radości sprawiają uczniom zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, które realizowane są raz w tygodniu. Ich celem jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu oraz odprężenie po zajęciach lekcyjnych. Dzieci m.in. biegają, skaczą, rzucają piłkę, utrzymują równowagę, a przede wszystkim dużo się śmieją i dobrze bawią. […]

Read More