20151002_115613
Wszystkie dzieci wiedzą, że eksperymenty są super. Dzięki prostemu doświadczeniu, miały okazję przetestować swój wzrok. Dowiedziały się, że jest takie miejsce w siatkówce oka, gdzie nie ma receptorów, czyli nie powstaje w nim obraz. Ten punkt występuje w miejscu, przez które przechodzi nerw wzrokowy, łączący gałkę oczną z mózgiem. Na co dzień nie odczuwamy posiadania plamki ślepej, ponieważ mózg zastępuje receptory i rekonstruuje obrazy w miejscu, gdzie oko nic nie widzi.

 

 

Możecie się przekonać o istnieniu ślepej plamki poprzez następujący eksperyment:

  1. na kartce narysujcie dwie kropki (ok. 1cm) w odległości ok. 8cm od siebie;
  2. zasłońcie ręką lewe oko;
  3. kartkę, trzymając na wysokości oczu, powoli zbliżajcie i oddalajcie, cały czas patrząc na lewy punkt, aż kropka po prawej stronie zniknie.

Miłej zabawy!