Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

13.09.2018 – zebranie ogólne, zebranie z wychowawcami

 

10.10.2018 – konsultacje z nauczycielami

 

07.11.2018 – zebranie z wychowawcami

 

05.12.2018 – konsultacje z nauczycielami

 

06.02.2019 – zebranie z wychowawcami

 

10.04.2019 – konsultacje z nauczycielami

 

22.05.2019 – zebranie z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami

 

Harmonogram klasyfikacji 2018/2019

 

 

DOTYCZY

TERMIN

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną za zachowanie – I półrocze 11.12.2018r.
Klasyfikacja śródroczna 11.01.2019r.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną za zachowanie – II półrocze 14.05.2019r.
Ustna i pisemna informacja o proponowanych ocenach wraz z oceną za zachowanie 31.05.2019r.
Termin składania zastrzeżeń 03.06.2019r.
Wpis ocen do dzienników 07.06.2019r.
Konferencja klasyfikacyjna 14.06.2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019r.

 

Scroll Up