Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Wyniki egzaminów są już znane. GRATULUJEMY  NASZYM  ABSOLWENTOM !!! Przedstawiamy informację dotyczącą średnich wyników Egzaminu Ósmoklasisty w zestawieniu z średnią powiatu i kraju.   Średnie wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021.2022 […]

Read More

Oferta dla uczniów w ramach projektu

Jako jedna z czterech żorskich szkół  w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczymy w projekcie „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   W ramach tego projektu  zaplanowano: organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów […]

Read More