Jako jedna z czterech żorskich szkół  w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczymy w projekcie „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach tego projektu  zaplanowano:

  • organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,  kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów,
  • organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
  • wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w 17 zadaniach, w ramach których oferujemy 22 koła zainteresowań dla uczniów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i uczestnictwa w zajęciach.

 

lp. nazwa zadania prowadzący zajęcia nazwa kół zainteresowań opis
1. zajęcia wyrównawcze – J.ANGIELSKI kl.I-VIII Mariola Ordon Język angielski dla uczniów z dysleksją dla klas IV – VIII Dyslexia Friendly English Project to zajęcia dla uczniów klasy 4, którzy chcą poznać metody łatwiejszego uczenia się i zapamiętywania słówek. Odkryć sposoby na utrwalenie pisowni i wymowy angielskiej, a także przez zabawę opanować zasady gramatyczne.
Mariola Ordon Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego klas I-III (2 grupy)
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego skierowane dla uczniów klas I – III mających kłopot z przyswojeniem języka oraz dla dzieci, które chcą powtórzyć i utrwalić materiał lekcyjny.
Jadwiga Szendera Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego klasa VIII
Gotowy… do startu… leć wysoko! Czyli co jest ważne, aby dobrze zdać egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego.
2. zajęcia wyrównawcze – J.NIEMIECKI kl. VIII Katarzyna Winkler Zajęcia wyrównawcze
z języka niemieckiego
w klasie VIII
 Pomoc uczniom w rozwiązywaniu ćwiczeń, praktykowanie mówienia, ćwiczenie poprawnej wymowy.
3. zajęcia wyrównawcze -MATEMATYKA kl. IV-VIII Zbigniew Nowak Zajęcia wyrównawcze
z matematyki IV-VII
 Zajęcia oparte na zindywidualizowanej pracy
z uczniem, na których uczniowie trenują tabliczkę mnożenia i działania na ułamkach.
Ewa Krzempek Zajęcia wyrównawcze
z matematyki w klasie VIII
Zajęcia oparte na zindywidualizowanej pracy
z uczniem, na których uczniowie utrwalają wiadomości i przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty.
4. zajęcia wyrównawcze – GEOGRAFIA kl.VI

 

Dorota Smyk Zajęcia wyrównawcze
z geografii w kl. VI
Zajęcia pomagające uczniom poznać lepiej mapę, powtórzenie wiadomości
z klasy V- skala, legenda mapy, poziomice, współrzędne geograficzne, krajobrazy Polski i krajobrazy świata.
5. zajęcia rozwijające – J.ANGIELSKI I-VII Jadwiga Szendera English Speaking Club – Klub Dyskusyjny w języku angielskim – kl. VI,VII Jesteś gadułą? Poznaj swoje możliwości … w języku angielskim!
Mariola Ordon Język angielski dla klas I-III Zajęcia rozwijające j. angielski  dla uczniów klas 1-3 przeznaczone jest dla tych uczniów, którym j. angielski nie sprawia kłopotu, a chciałyby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę i zmotywować się do dalszej nauki języka na kolejnych etapach edukacyjnych.
6. koło zainteresowań – PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
kl. VII-VIII
Mariola Ordon Jestem przedsiębiorczy           dla klasy VII i VIII  Na zajęciach będziemy odkrywać Twoje kompetencje i umiejętności, dzięki którym zdobędziesz wymarzony cel. Będziemy rozwijać twórcze myślenie, poznamy Twój intelektualny potencjał.
7. koło zainteresowań – J.NIEMIECKI kl. VIII Katarzyna Winkler Koło języka niemieckiego dla kl.VIII Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim poprzez naukę języka w sposób komunikatywny, przygotowywanie do konkursów, rozwiązywanie dodatkowych zadań.
8. koło zainteresowań – KLUB MŁODYCH REPORTERÓW kl. V- VI Katarzyna Bazgier

Ewa Krzempek

Klub Młodych Reporterów Rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, poznanie tajników pracy dziennikarza, doskonalenie umiejętności redagowania form wypowiedzi związanych z prasą, dokumentacja fotograficzna oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ICT: użytkowanie programów tekstowych, graficznych, wydawanie szkolnej gazetki.
9. zajęcia w formie laboratoriów/warsztatów – MATEMATYKA metodą Montessorii kl. I-III

 

Paulina Skrobol Odkrywca Matematyki – zajęcia eduk. matem. prowadzone metodą Montessorii.  Rozwijanie indywidualnych umiejętności związanych z działaniami matematycznymi.
10. zajęcia w formie laboratoriów/warsztatów – ROBOTYKA kl. I-III Aleksandra Machoczek

Kornelia Wolak

Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej Kodowanie, fajna sprawa…tutaj liczy się zabawa. Jeżeli chcesz poznać tajniki programowania, zapisz się na nasze spotkania:)
11. zajęcia w formie laboratoriów/warsztatów – PRZYRODA kl. I-III Teresa Adynowska

Joanna Pawełczyk

Badacz przyrody Poznawanie przyrody za pomocą doświadczeń, eksperymentów i działań
w środowisku naturalnym.
12. zajęcia w formie laboratoriów/warsztatów – BIOLOGIA kl. V

 

Dorota Smyk Biologiczne eksperymenty  Na każdych zajęciach uczniowie będą mogli wziąć udział w doświadczeniu, sprawdzić się w zakresie wiedzy biologicznej, praca
z mikroskopem i innymi przyrządami.
13. zajęcia w formie laboratoriów/warsztatów – MATEMATYKA z INFORMATYKĄ IV-VIII Łukasz Garbacz Bryły 3D/Matematyka, informatyka, technika  Wdrażanie uczniów do projektowania przestrzennego począwszy od prostych brył geometrycznych. Nauka prawidłowego projektowania w celu skutecznego wydruku 3D. Doskonalenie kompetencji techniczno-informatyczncyh poprzez pracę z komputerem. Wykorzystanie projektów
w życiu codziennym, a także rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
Ewa Krzempek, Łukasz Garbacz „Rusz głową” koło matemat. – informat.
dla uczniów klasy IV
Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności  matematycznych poprzez zabawę, pokazanie związku matematyki z życiem codziennym z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych.
14. zajęcia w formie laboratoriów/ warsztatów  – FIZYKA kl. VII-VIII Anatta Słowik Młody Fizyk dla klasy VII, VIII Rozwijanie zainteresowań fizycznych poprzez wykonywanie prostych zabawek fizycznych.
15. zajęcia w formie laboratoriów/warsztatów – CHEMIA  kl. VII-VIII Monika Koterzyna-Wiśniewska Klub Młodego Odkrywcy dla klasy VII, VIII  Poznanie chemii od strony praktycznej- wykonanie ozdób gipsowych, mydeł glicerynowych, peelingów do ciała, itp.  Samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń,  pomocy naukowych min. stworzenie gry chemicznej.
16. zajęcia specjalistyczne – DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów z orzeczeniami  kl. I- III

 

Sylwia Kadłubek – Kopańska Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z orzeczeniami w klasie III  Wyrównywanie braków edukacyjnych. Pomoc dzieciom z problemami związanymi z różnymi deficytami i trudnościami
w nauce.
17. zajęcia specjalistyczne – TERAPIA DZIECI ZAGROŻONYCH DYSLEKSJĄ kl. IV-VIII Anna Godzik Terapia dzieci zagrożonych dysleksją IV-VIII Martwią Cię błędy, które popełniasz? Masz problem
z przeczytaniem tego co napisałeś? Poprzez zabawę
i przyjemne zadania spróbujemy temu zaradzić.