Wyniki egzaminów są już znane. Wstępna informacja dotycząca analizy wyników Egzaminu Ósmoklasisty ogłoszona przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wskazuje, że jesteśmy dużo powyżej średniej krajowej oraz wojewódzkiej. GRATULUJEMY  NASZYM  ABSOLWENTOM !!!

Zestawienie średnich wyników Egzaminu Ósmoklasisty

 

SP6 Żory Gmina Miejska Żory województwo śląskie kraj
język polski 70,4% 60% 61% 60%
matematyka 61,3% 44% 47% 47%
język angielski 86,1% 68% 67% 66%