ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach  i miejscach (w środowisku naturalnym, a także zwierząt hodowlanych i domowych).
2. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek).
3.  Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:
A. Konkurs plastyczny 
dzieci w wieku przedszkolnym
klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
klasy 7 – 8 szkoły podstawowej 
B. Konkurs fotograficzny
klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
klasy 7 – 8 szkoły podstawowej 
4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną:
praca plastyczna formatu A4 lub A3 wykonana dowolną techniką płaską (prace wykonane na szkle lub drewnie nie będą brane pod uwagę). Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to maksymalnie 20 sztuk; nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba)
praca fotograficzna – fotografia w formie odbitki o wymiarach 15 x 21 cm Technika wykonania pracy jest dowolna. Nadesłane fotografie nie mogą stanowić pracy grupowej (1 zdjęcie = 1 osoba) 

Prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki do 24 kwietnia 2020 r.

Zgody do odebrania u nauczyciela plastyki.