Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stanisława Ligonia w Katowicach
ul. Witosa 23, 40 – 832 Katowice
tel. 32 25 40 371, e-mail: sekretariat@sp33.katowice.pl

Tematyka prac konkursowych:

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną lub fotografię będącą ilustracją
w „Kalendarzu Polskim”. W części plastycznej należy przygotować plakat, rysunek lub obraz nawiązujący tematycznie do 100. rocznicy powstań śląskich. Część fotograficzna konkursu polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego tematyką powstań śląskich. Może to być próba rekonstrukcji wydarzeń lub aktualne zdjęcia miejsc, w których toczyły się walki powstańcze. Koniecznie należy opisać zdjęcie – jakie miejsce zostało uwiecznione, w jaki sposób jest związane z tematem lub jakiego wydarzenia dotyczy rekonstrukcja.
W przypadku fotografowania osób należy obowiązkowo dołączyć zgodę
na wykorzystanie wizerunku – ZAŁĄCZNIK NR 4 lub/i 4a

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej. Prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
KATEGORIA II – uczniowie klas 4 –6 szkoły podstawowej
KATEGORIA III – uczniowie klas 7- 8 szkoły podstawowej.
Fotografie będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub rysunkową oraz jedną fotografię. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe są wykluczone).
3. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna płaska,
4. Formaty prac malarskich i rysunkowych: A-3 lub A-4.
5. Formaty fotografii: nie mniejsze niż 18 x 24 [cm].
6. Termin dostarczenia prac do nauczyciela plastyki do 31 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w maju 2020 roku.

Zgody do odebrania u nauczyciela plastyki.