Rada rodziców podsumowuje swoją działalność w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo
Stało się to już tradycją, że rada rodziców kończąca swoją pracę w danym roku szkolnym przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.


Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem działalności rady za rok szkolny 2016/2017 oraz z ogólnym sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok.

Oba dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:
Sprawozdanie z działalności rady rodziców rok szkolny 2016/2017
Sprawozdanie finansowe rady rodziców za rok szkolny 2016/2017

Scroll Up