Zachęcamy do udziału w akcji „Godzina dla Ziemi” dedykowanej rzekom.

Gasząc światła na symboliczną godzinę, 23 marca o g. 20:30, możemy dołączyć do globalnego ruchu ekologicznego i milionów ludzi na całym świecie.

„Rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. To coś znacznie cenniejszego. Rzeka to cały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy: rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. To nasze dziedzictwo, które pilnie potrzebuje wsparcia, bo w złym stanie jest już 99,5 proc. polskich rzek. Im bardziej zdegradowany ludzkim działaniem ekosystem rzeczny, tym mniejsza odporność rzek na różnego rodzaju zanieczyszczenia i katastrofy.”

źródło: https://www.wwf.pl/godzina-dla-ziemi-2024