Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu skład rady rodziców na nowy rok szkolny 2017/2018.
Reprezentantami z poszczególnych oddziałów zostali:


Przedszkole:
grupa 3-latków – Tomasz Smołka
grupa 4-latków – Katarzyna Wiktor
grupa 4,5-latków – Joanna Spyra
grupa 6-latków – Joanna Spyra

Szkoła:
klasa I a -Marcin Słodczyk
klasa I b – Jolanta Kmiecik
klasa II – Mariola Ordon
klasa III – Barbara Zwierzchowska
klasa IVa – Renata Chytryk
klasa IVb – Małgorzata Fira
klasa V – Katarzyna Wołoszczak
klasa VI – Malwina Faba
klasa VII – Jarosław Gałuszka

 

Spośród reprezentantów rada rodziców wyłoniła prezydium oraz komisję rewizyjną.

Prezydium:
Tomasz Smołka – przewodniczący
Marcin Słodczyk – zastępca przewodniczącego
Mariola Ordon – sekretarz
Renata Chytryk – skarbnik

Komisja rewizyjna:
Małgorzata Fira
Joanna Spyra
Jolanta Kmiecik