Skład Rady rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

PREZYDIUM:
Sławomir WALISKO – przewodniczący
Katarzyna WIKTOR – zastępca
Joanna WIKŁACZ – sekretarz
Joanna SPYRA – skarbnik

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:
PKO BP 73 1020 2472 0000 6302 0204 9807