Zapraszamy do zapoznania się z nowym składem Rady Rodziców.

Skład Rady rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

PREZYDIUM:
Jarosław GAŁUSZKA – przewodniczący;  mail: galuszkajarek@wp.pl; tel. 509 050 933
Joanna WIKŁACZ – zastępca;  mail: joanna.wiklacz@wp.pl;  tel.  601 549 133
Anna CHMIELEWSKA – sekretarz
Renata CHYTRYK  – skarbnik

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:
PKO BP 73 1020 2472 0000 6302 0204 9807