Zadanie z kategorii wiekowej: kl. I – III

Rozwiąż zagadki.

  1. Dobra gotowana, dobra i surowa.

Choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa.

Kiedy za zielony pociągniesz warkoczyk,

wnet z ziemi wyskoczy.

  1. Pienię się – lecz nie ze złości.

Przyjaźnię się z wodą.

Kto mnie lubi,

ten się cieszy zdrowiem i urodą.

  1. Coś ci dolega? Boli cię głowa?

Wtedy go strząsasz i pod pachę chowasz.

Poprawne odpowiedzi napisz na kartce z odpowiednim numerem zagadki.

 

Zadanie z kategorii wiekowej: kl. IV – VI

Prawda czy fałsz?

Przeczytaj uważnie zdania i określ, które z nich uważasz za słuszne (P – PRAWDA), a które za fałszywe (F – FAŁSZ).

  1. Pod numer 112 można zadzwonić z telefonu komórkowego nawet wtedy, gdy nie ma w nim karty SIM.
  1. Uszkodzone gniazdko elektryczne może być przyczyną pożaru.
  1. Idąc drogą, na której nie ma chodnika, powinniśmy poruszać się prawą stroną jezdni.
  1. Użądlenia owadów mogą być śmiertelnie niebezpieczne.

Na kartce napisz numery zdań z odpowiednimi literami „P” lub „F”.

POWODZENIA!