Zadanie z kategorii wiekowej: kl. I – III

 Wybierz poprawne odpowiedzi na pytania testowe.

1. Jak często należy myć całe ciało?
a) w sobotę i niedzielę
b) codziennie
c) po każdym posiłku

2. Zęby należy szczotkować:
a) dwa razy dziennie,
b) tylko rano,
c) po każdym posiłku.

3. Czy po skorzystaniu z toalety należy myć ręce?
a) czasami
b) nigdy
c) zawsze

4. Ubierać powinniśmy się stosowanie do:
a) godziny,
b) pogody,
c) humoru.

Na kartce napisz numer pytania oraz literę wskazującą właściwe rozwiązanie.

 

Zadanie z kategorii wiekowej: kl. IV – VI

Wolno czy  nie wolno?

Przeczytaj zdania i uzupełnij odpowiednimi wyrazami.

  1. Urządzeń elektrycznych należy / nie wolno używać z dala od wody.
  1. Podczas gotowania nie trzeba / trzeba uważać na parę wodną.
  1. Środkami czystości nie można / można się zatruć.
  1. Wtyczki z kontaktu zawsze wyciągajmy mokrymi / suchymi rękami.
  1. Bez kontroli można pozostawić tylko zgaszone / zapalone świeczki.

Na kartce zapisz numer zdania oraz odpowiedni wyraz.

Powodzenia!