zdrowie1  W dniach od 19 do 21 kwietnia na szkolnej stronie internetowej będą zamieszczane zadania konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów kl. I-III i dla uczniów kl. IV-VI.

Zadaniem uczniów będzie spisanie rozwiązań zadań, które pojawią się na stronie w ciągu trzech dni, na dowolnej kartce i przekazanie jej jednej z organizatorek konkursu: pani J. Pawełczyk, pani K. Wolak lub pani A. Najberg 22 kwietnia. Ważne jest podpisanie swojej pracy imieniem i nazwiskiem.

Wyłonienie dwóch zwycięzców konkursu odbędzie się poprzez losowanie spośród prac z bezbłędnie wykonanymi poleceniami.

Wszelkie informacje na temat przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej, szczerzenie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wdrażanie do działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia i życia.