Szanowni Uczniowie oraz Rodzice przekazuję następujące informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

– regulacje prawne dot. zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r., w tym procedury, terminy, opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz

 

– harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

 

Poniżej zamieszczam stosowne dokumenty i zachęcam do śledzenia komunikatów na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty w Katowicach czy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

 

Komunikat MEN dot. zasad przeprowadzania egzaminow w 2020

Komunikat MEN, CKE, GIS dot. przygotowania-do-egzaminu 

Wewnętrzne procedury podczas egzaminu ósmoklasisty

 

Komunikat MEN dot. harmonogramu rekrutacji do szkol ponadpodstawowych

 

Prezentacja-men_rekrutacja-i-egzaminy

Rozporządzenie_MEN_z_19_maja_2020_roku_-_egzaminy-1

Uzasadnienie_do_Rozporządzenia_MEN_z_19_maja_2020_roku_-_egzaminy