INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Od  25 maja 2020 roku istniej możliwość zorganizowania w przedszkolu zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla wychowanków Przedszkola nr 6 im. Marii Kownackiej w Żorach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków pracy w okresie pandemii zostaną przesłane Państwu poprzez e-dziennik w dniu jutrzejszym.

Zainteresowani rodzice przedszkolaków, celem zgłoszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach, proszeni są o bezpośredni kontakt z placówką poprzez elektroniczny dziennik (wysyłając wiadomość do dyrekcji) bądź telefonicznie z sekretariatem szkoły tel. 605-840-634 do najbliższej środy do godz. 11.00.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SZKOLNYCH – KLAS I-III

W związku ze zmianami w  rozporządzeniu MEN – dotyczącym czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 25 maja 2020 roku istniej możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I -III.

Na chwilę obecną nie wiemy czy będzie możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych (realizacja podstawy programowej) w formie stacjonarnej. Poinformujemy o tym Państwa do końca tygodnia.

Rodzice uczniów, którzy chcą zgłosić udział swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo
– wychowawczych  proszeni są o bezpośredni kontakt z placówką poprzez elektroniczny dziennik (wysyłając wiadomość do dyrekcji) bądź telefonicznie z sekretariatem szkoły tel. 605-840-634
do najbliższej środy do godz. 11.00.

Równocześnie informujemy, iż nauczanie zdalne (przez platformę Classroom) będzie kontynuowane.