Drodzy Państwo w tym miejscu zamieszczać będziemy wszystkie niezbędne dokumenty, które przygotowaliśmy i wciąż przygotowujemy w związku z rozpoczęciem funkcjonowania placówek oświatowych
i uruchamianiem kolejnych etapów naszej pracy.
Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i wypełnienie tych wymaganych.

 

Instrukcja bezpieczeństwa na terenie ZSP-6

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 6

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w tym praca świetlicy szkolnej, organizacja konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych

Plan konsultacji dla klasy VIII na terenie szkoły

Plan konsultacji dla klasy I-VIII na terenie szkoły

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w tym zasady zwrotu książek oraz podręczników

 

Zgoda na pomiar temperatury ciała P-le

Zgoda na pomiar temperatury ciała SP

Zgoda na pomiar temperatury ciała zajęcia rewalidacyjne

 

Oświadczenie dla P

Oswiadczenie dla SP