Informuję, iż sytuacja związana z trwającą akcją protestacyjną nie uległa zmianie.

 

W poniedziałek (tj. 15.04.2019r.) Zespół nie ma możliwości zapewnienia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Zajęcia opiekuńcze dla uczniów szkoły i wychowanków przedszkola odbywać się będą w miarę posiadanych możliwości. Proszę o kontaktowanie się telefonicznie bezpośrednio z sekretariatem – 605-840-634, 32 4342457.

 

Informuję również, że kuchnia wydaje obiady. Zgłoszenia dzieci szkolnych oraz przedszkolnych chcących skorzystać z obiadów proszę kierować najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, w którym wydawany jest obiad.

 

Z poważaniem. Anna Ochojska-Nowak