Informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w ustalonych przez OKE terminach.

 

15 kwietnia 2019 roku – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16 kwietnia 2019 roku – egzamin ósmoklasisty z matematyki

17 kwietnia 2019 roku – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

 

Przypominam uczniom klasy VIII o następujących warunkach:

– spotkanie uczniów o godz. 830 w holu przed salą gimnastyczną

– na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (nieścieralnym), w przypadku egzaminu z matematyki dodatkowo linijkę (nie ekierkę, nie kątomierz)

– na egzamin uczeń przynosi dowód potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport)

– wodę mineralną 0,5l oraz chusteczki higieniczne zapewni szkoła

 

Anna Ochojska-Nowak