Głównym celem innowacji pedagogicznej było rozbudzenie zamiłowania do literatury wśród uczniów. Podczas innowacji uczniowie realizowali szereg działań mających na celu m.in. zachęcanie do samodzielnego czytania, kreatywności i twórczości.

Podczas zajęć chętni uczniowie wspólnie z rodzicami czytali ulubione bajki. Z dużym zaangażowaniem uczniowie z klasy 3b czytali książki przedszkolakom. Wykonywali również piękne okładki. Tworzyli ciekawe książeczki, opowiadania, wiersze i komiksy. Uczestniczyli w konkursach klasowych: na najciekawszą okładkę i w konkursie recytatorskim.  Bardzo chętnie tworzyli zakładki do książek dla uczniów klas pierwszych. Gdy innowacja dobiegła końca, uczniowie wypełniali ankiety z których wynikało, że innowacja bardzo podobała się uczniom.

Krótka fotorelacja: