Od września, pod okiem pani Jadwigi Szendery, uczniowie klasy VIb brali udział w zajęciach dodatkowych „The way to play”.

Innowacja ta pozwoliła na rozwijanie zarówno kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, ale również uczenia się i zapamiętywania tekstu  swojej roli. Uczniowie zapoznali się z tekstem w języku angielskim, dokonali jego analizy i tłumaczenia. Stanowiło to bazę do pracy w grupie i rozwinięcia kompetencji społecznych. Uczniowie, poprzez nagranie przedstawienia oraz jego obróbkę komputerową w końcowym etapie innowacji, udoskonalili swoje kompetencje informatyczne, ale również rozwinęli kreatywność.

Zachęcamy do obejrzenia uwspółcześnionej historii pt. Cinderella 🙂