„OKNO NA ŚWIAT” to tytuł projektu, który od dłuższego czasu czeka na realizację.

Po raz drugi nasza szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zielona Pracownia_Projekt 2018”. Natomiast w tym roku przygotowaliśmy się znacznie lepiej… o czym chciałam poinformować i pochwalić!

Uczniowie klasy VII pod kierunkiem nauczycielki plastyki p. Agnieszki Stanieczek podjęli się ogromnego przedsięwzięcia – EFEKTY przerosły nasze oczekiwania. Wykonali makietę projektowanej pracowni chemiczno/fizyczno/biologiczno/geograficznej z zagospodarowaniem tarasu na wszelkie przyrodnicze inicjatywy, począwszy od przedszkola po rodziców i współpracowników. Należy dodać, że byli tak precyzyjni w wymiarach przestrzeni, poprzez wyposażenie, odwzorowanie projektu elektronicznego, że nie może nam się nie udać 🙂 Zachęcam do szczegółowego obejrzenia zamieszczonych zdjęć, z odnalezieniem modelu oka, mózgu czy narzędzi ogrodniczych.

Staramy się o pozyskanie kwoty w wysokości 56 tys. zł, na stworzenie miejsca przyrodniczo kreatywnego…

Projekt ekopracowni składa się z dwóch części: jedna dotyczy części zadaszonej pracowni,
druga części otwartej – tarasu przynależnego do pracowni. Przeznaczenie pracowni to m.in.:

  1. Pracownia przyrodnicza z przeznaczeniem na lekcje przyrody, biologii, chemii, fizyki
    oraz geografii. Część otwarta z możliwością organizacji lekcji i zajęć, które mają na celu uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz realizację lekcji poza salą lekcyjną. W planowanej ekopracowni głównie odbywać się będą lekcje przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, których przebieg pozwoli na realizację treści w formie praktycznych działań i pracy grupowej.
  2. Dodatkowo wykorzystanie ekopracowni do organizacji praktycznych zajęć dla uczniów oraz wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Możliwość realizacji działań opartych o założenia podstawy programowej w ciekawej formie i na świeżym powietrzu (m.in. hodowla roślin, ekspozycja materiałów przyrodniczych w zależności od pór roku, segregacja odpadów).
  3. Organizacja warsztatów i kół zainteresowań. Szkoła współpracuje z nadleśnictwem oraz miłośnikami działalności przyrodniczej (pszczelarz, zielarz, ogrodnik).
  4. Udostępnienie pomieszczeń dla organizacji harcerskich (gromada zuchowa oraz drużyna harcerska), które współpracują ze szkołą, a borykają się z brakiem pomieszczeń. Cele działalności współpracujących z nami drużyn również realizują założenia przyrodniczo-proekologiczne.

Szkoła Podstawowa nr 6 położona jest w bliskim otoczeniu lasów, dzięki temu w wielu obszarach działalność szkoły ukierunkowana jest na realizację treści przyrodniczych w kontakcie ze środowiskiem naturalnym. Mimo wielu przedsięwzięć, które realizują cele proekologiczne brakuje w szkole miejsca, gdzie nauki przyrodnicze zajmują jedną z ważnych funkcji. A przysłowiowe „Okno na świat” ma na celu pobudzić do działalności przyrodniczej, ekologicznej na różnych polach, natomiast praktyczne działania będą inspirować do kształtowania postaw świadomych, odpowiedzialnych i proekologicznych. Dotychczasowe zaangażowanie uczniów w kierunku nauk przyrodniczych jest „motorem” dla całej społeczności szkoły do stworzenia przestrzeni przyjaznej poszerzaniu wiedzy w tym zakresie.

Planujemy zorganizować klasopracownię w taki sposób, aby umożliwić realizację zajęć z przedmiotów przyrodniczych głównie w formie pracy w grupie, z wykorzystaniem przestrzeni otwartej (na świeżym powietrzu). W obecnym roku szkolnym udało nam się stworzyć jedno miejsce, w którym odbywają się wszystkie przedmioty przyrodnicze. Staramy się wzbogacić bazę dydaktyczną, w taki sposób, aby mogły służyć korelacji wiedzy na różnych przedmiotach. Planowany zakup tablicy multimedialnej ma umożliwić dostęp do tych treści i zasobów internetu oraz ćwiczeń interaktywnych, które na co dzień nie są dostępne dla ucznia. Kwasoodporne stanowisko posłuży i umożliwi przeprowadzanie większej ilości doświadczeń, w tym celu niezbędne jest również doprowadzenie i odprowadzenie wody.

Zakup wyposażenia w części otwartej pracowni ma na celu m.in. zagospodarowanie przestrzeni szkolnej w sposób kreatywny, pobudzający do działań proekologicznych. Stworzenie miejsca przyjaznego do działań praktycznych, rozwijających i pogłębiających zainteresowania. Szafa przyrodnicza spełniać będzie różne role – jako tablica, miejsce do przechowywania narzędzi, materiałów przyrodniczych, półek na rośliny.
Do dyspozycji uczniów będą siedziska w formie poduszek oraz stolik w kształcie plastra miodu, który również może posłużyć jako siedzisko w zależności od charakteru zajęć. Stół roboczy służyć będzie praktycznym działaniom uczniów tj. sadzeniu, sianiu, przesadzaniu, ale również konstruowaniu mniejszych form użytkowych. Motyw przewodni aranżacji tarasu jako plastra miodu jest wyrazem dotychczasowej działalności szkoły w zakresie tematyki proekologicznej. Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców organizował dla społeczności Dzielnicy Kleszczów konkurs „Ekohotele dla pszczół murarek” problematyka wciąż aktualna i realizowana w szkole.

 

Dyrektor ZSP-6

Anna Ochojska – Nowak