W takcie roku szkolnego udało się wypracować zasady zachowania się w świetlicy, które usprawniły nasze codzienne działania. Uczniowie znali harmonogram zajęć na poszczególne dni tygodnia. Zajęcia rozpoczynały się od obowiązkowych zajęć na dywanie lub przy stolikach, w czasie których realizowane były założenia wynikające z planu pracy świetlicy. Następnie wychowankowie uczestniczyli w grach i zabawach wg indywidualnych preferencji i zainteresowań. W każdą środę brali udział w zajęcia ruchowych w sali gimnastycznej, z kolei we wtorki mieli możliwość grania w edukacyjne gry komputerowe. Kiedy warunki pogodowe były sprzyjające – spędzali czas na boisku szkolnym.

 

W czasie przeznaczonym na zajęcia wg zainteresowań i upodobań, dzieci najczęściej sięgały po gry planszowe i towarzyskie dostępne w naszej świetlicy. Królowały również zabawy twórcze, które były doskonałą okazją do odgrywania różnych ról społecznych. Sumienni uczniowie chętnie odrabiali zadania domowe.

Wychowankowie wykonali prace plastyczne o tematyce wiosennej oraz nawiązujące do świąt i uroczystości roku kalendarzowego.