Informacje dotyczące Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego:

Etapy i terminarz:
etap szkolny – 5 listopada 2019r, godz. 9.00, czas trwania – 120 min,
etap rejonowy – 9 stycznia 2020r, godz. 11.00, czas trwania – 120 min,
etap wojewódzki – 27 lutego 2020r, godz. 11.00, czas trwania – 120 min,

Uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia kwalifikują się do etapu rejonowego (regulamin konkursu).

Tutaj znajdziesz: