23 marca wiosennym korowodem z marzanną Plastusie pożegnały zimę i powitały wiosnę. Był to równocześnie dla nas czas zimowych wspomnień i refleksji…

wspominamy zabawy na śniegu…