UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2016/17 zobowiązani są do podpisania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 dokumentu „Potwierdzenie woli korzystania z usług Przedszkola nr 6 w roku szkolnym 2016/17” w terminie do 02.05.2016r.