Szanowni Rodzice!

Według przepisów oświatowych Rada Rodziców i Dyrektor nie są upoważnieni do zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW dotyczącego uczniów. W związku z tym, każdy rodzic powinien zadbać, aby samodzielnie opłacić składkę swojego dziecka.
Rada rodziców po przeanalizowaniu ofert dotyczących ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, proponuje Państwu oferty dwóch Towarzystw Ubezpieczeniowych:
1) AVIVA „Twoje dziecko”
2) GENERALI „Pakiet dla dziecka”.
W każdej ofercie są do wyboru 4 warianty.
Jednakże rodzic może wybrać inne Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

Załączone materiały:

Aviva
Aviva – OWU_NNW_Twoje_Dziecko
Aviva – Tabela_Uszczerbku_Na_Zdrowiu_NNW_Twoje_Dziecko
Aviva – Zakres_produktu_Twoje_Dziecko
NNW Generali