20160928_101036W środę 28 września w budynku naszego Zespołu odbył się PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY. Tegoroczny alarm połączony był z ćwiczeniami, na wypadek opuszczenia pomieszczeń niepełnej liczby uczniów i wychowanków. Punktualnie o godzinie 10.00 rozbrzmiały trzy dzwonki alarmujące wychowanków i pracowników o ewakuacji z budynku, najkrótszymi drogami.
Wszyscy sprawnie, z zachowaniem spokoju, ale również bez zbędnej zwłoki udawali sie do najbliższych wyjść. Wychowankowie sprawnie ustawiali się w pary, a nauczyciele pamiętali o dodatkowym zabezpieczeniu dokumentów oraz pomieszczeń tj. zabrania dzienników bądź wylogowniu się z dziennika elektronicznego, zamknięcia okien i drzwi po opuszczeniu klas, by w przyszłości zaistniały ogień nie miał możliwości rozprzestrzeniania się. Wyznaczeni pracownicy Zespołu sprawdzali stan osobowy wychodzących klas i grup przedszkolnych, ku „wielkiemu zdziwieniu” okazało się, że brakuje jednego z uczniów klasy VI. Interweniujący strażacy w całym oprzyrządowaniu wkroczyli na teren Szkoły i przeprowadzili symulację wyprowadzenia poszkodowanego. Po ćwiczeniach przeprowadzono krótki instruktaż, przypominając uczniom i pracownikom najważniejsze etapy ewakuacji podczas pożaru. Nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny ewakuował się w czasie 4 minut, a strażacy dotarli do nas po kolejnych 2 minutach. Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwowej Straży Pożarnej w Żorach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie, za sprawne przeprowadzenie akcji, fachowy instruktaż i „uratowanie naszego kolegi”. Dzień ten z pewnością zapisze się w pamięci najmłodszych naszych wychowanków, którzy byli przekonani, iż Panowie strażacy są przebrani a nie „prawdziwi”;) Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę.