Zgłoszenia kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły

 

Informuję, że zgłoszenia do klasy I dzieci mieszkających w obwodzie szkoły odbywać się będą w terminie od 1.02.2021r. do 1.03.2021r. za pomocą karty zgłoszenia dostępnej w sekretariacie Zespołu lub w linku poniżej.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu lub elektronicznie na adres poczty e-mail: sp6zory@poczta.onet.pl. Rodzice przesyłający zgłoszenie elektronicznie proszeni będą o dostarczenie oryginałów w możliwym terminie.
Podane terminy wynikają z konieczności przygotowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej – SP

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I-1

 

Zgłoszenia kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły

 

W przypadku wolnych miejsc nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie od 01.03.2021r. do 23.04.2021r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory z dnia 27.01.2021r. nr OR.0050.107/2021.

Wniosek do szkoły poza obwodem – SP

oswiadczenie – kryteria

oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

oswiadczenie_o_wielodzietności

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów klas I-1

Anna Ochojska-Nowak