W roku szkolnym 2019/2020 grupa Biedronki przystąpiła do realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, organizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja i jego pomysłodawczynię, panią Anetę Konefał. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy.

 

Innowacja została przeprowadzona w naszym przedszkolu w terminie od 1.09.2019r.  do 30.06.2020 r. w grupie Biedronki.

Głównym celem akcji jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa, czyli:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci.

Na czym polega projekt? „Mały Miś – Czytające Przedszkolaki” – dzieci wraz z nauczycielami wybierały grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbył czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Grupa Biedronki wybrała imię dla swojego misia –  MiśTuptuś.

Miś został wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonują pamiątkowy rysunek lub odrysowywują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 staramy się czytać polskie bajki, baśnie, wiersze.

Zapraszamy do galerii…