Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach
ogłasza nabór na 10 wolnych miejsc do klasy I
na rok szkolny 2020/2021.

 

Nabór wniosków odbędzie się w dniach
od
1.04.2020r. do 24.04.2020r.

 

Dzieci urodzonych w 2013r. na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci urodzonych w 2014r. na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Zapisy  odbywają się poprzez przesłanie wypełnionego wniosku oraz odpowiednich załączników:
 
  • na adres poczty e-mail szkoły tj. sp6zory@poczta.onet.pl
  • sms jako zdjęcie wypełnionych dokumentów pod numer telefonu: 605-840-634.
Papierową wersję zgłoszenia dziecka oraz wymagane załączniki zobowiązani będą Państwo dostarczyć
w momencie rozpoczęcia pracy placówki szkolnej nie później niż do 30.06.2020r.

 

W razie potrzeby kontaktu telefonicznego sekretariat czynny w godzinach 800 – 1200

 

Poniżej zamieszczamy druki do pobrania:
– wniosek zgłoszenia Wniosek do szkoły poza obwodem – SP
– oświadczenia:
oswiadczenie – kryteria
oswiadczenie_o_wielodzietności
oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka
– klauzula informacyjna RODO KI – rekrutacja uczniów