W roku szkolnym 2020/2021 grupa Motylki wraz z rodzicami przystąpiła do realizacji projektu czytelniczego BAJECZNA KSIĘGA organizowanego przez miesięcznik Bliżej przedszkola.

Realizacja projektu miała przysłużyć się promowaniu czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej, a także angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Podstawą do rozpoczęcia projektu było założenie przez nauczyciela zeszytu, który stał się „Bajeczną księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleił wstęp do bajki „Ratujmy nasz dom”, po czym odczytał go dzieciom i zachęcił aby zaproponowały dalszą część historii. W tym samym dniu nauczyciel zapytał, które dziecko chce wymyślić dalszą część bajki. Wówczas zabrało ono „Bajeczną księgę” do domu i wspólnie z rodzicami wymyśliło kolejny fragment bajki oraz samodzielnie wykonało ilustrację. Za każdym razem książka wracała do nauczyciela, a ten wyznaczał kolejną chętną osobę…

W ten sposób „Bajeczna księga ” krążyła po domach naszych Motylków przez kilka miesięcy. Dzieci za każdym z zaciekawieniem czekały na dalszy ciąg historii, na piękne ilustracje i swoją kolej..

Bardzo serdecznie dziękujemy Motylkom i ich Rodzicom za udział w projekcie i zaangażowanie. Pomimo utrudnień z powodu pandemii każdy Motylek mógł napisać swoją część wraz z rodzicami i udało nam się zakończyć opowieść o starym dębie i jego mieszkańcach.

Zapraszamy do galerii