OGŁOSZENIE DYREKCJI

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6

w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 81

W okresie od dnia 19 do 21 maja 2021 roku
jest możliwość nieodpłatnego zaopatrzenia się
w zużyte meble pochodzące z wyposażenia
naszej placówki (meble nadają się wyłącznie
do celów roboczych – garaże, piwnice).
Chętnych do odbioru proszę o zgłoszenie się
na portiernię, gdzie pracownicy szkoły pokażą
i wydają sprzęt, który jest do
rozdysponowania. Transport i załadunek we
własnym zakresie.

Możliwość odbioru w godzinach
od 8.00 do 19.00