Projekt eTwinning „European Teenagers” realizowany przez uczniów klas V i VI otrzymał Krajową Odznakę Jakości!