Dyrektor Zespołu: mgr Anna Ochojska – Nowak

Wicedyrektorzy Zespołu: mgr Ewa Krzempek

                                            mgr Teresa Adynowska

edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kornelia Wolak
 • mgr Sylwia Kadłubek-Kopańska
 • mgr Teresa Adynowska
 • mgr Aleksandra Machoczek
 • mgr Joanna Pawełczyk
 • mgr Paulina Skrobol
język angielski
 • mgr Jadwiga Szendera
 • mgr Mariola Ordon
język niemiecki
 • mgr Katarzyna Winkler
język polski
 • mgr Katarzyna Bazgier
 • mgr Małgorzata Lasek
bibliotekarz
 • mgr Anna Najberg
historia//WOS/Dzieje Żor
 • mgr Robert Nowak
przyroda/ geografia/biologia
 • mgr Dorota Smyk
biologia kl.7-8
 • mgr Elżbieta Warchał
matematyka
 • mgr Ewa Krzempek
 • mgr Zbigniew Nowak
fizyka
 • mgr Anatta Słowik
chemia
 • mgr Monika Koterzyna- Wiśniewska
informatyka
 • mgr Katarzyna Winkler
 • mgr Łukasz Garbacz
wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Pawełczyk
kultura fizyczna
 • mgr Damian Siedlok
 • mgr Roman Widziński
 • mgr Justyna Mańka
technika
 • mgr Kornelia Wolak
religia
 • mgr Elżbieta Leszner
 • mgr Krzysztof Goik
plastyka
 • mgr Małgorzata Hanslik
muzyka
 • mgr Wioleta Krusberska
edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Łukasz Ślosarek
doradztwo zawodowe
 • mgr Mariola Ordon
pedagog szkolny
 • mgr Anna Godzik
 • mgr Ewa Selwit-Konicka
logopeda
 • mgr Anna Godzik
 • mgr Elżbieta Kulpa
zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Dagmara Zazulak
wychowawcy świetlicy
 • mgr Małgorzata Hanslik
 • mgr Anna Najberg
 • mgr Ewa Selwit-Konicka
wychowanie przedszkolne
 • mgr Dorota Borgiel
 • mgr Małgorzata Fira
 • mgr Katarzyna Najberg
 • mgr Mirosława Szczypka
 • mgr Justyna Kołodziejczak
 • mgr Katarzyna Konsek
 • mgr Magdalena Tomczak
 • mgr Bogusława Detyna
 • mgr Justyna Wiktor