Europejski Dzień Języków – KONKURS SZKOLNY

REGULAMIN:

 1. Organizator:

Nauczyciel języka angielskiego – Jadwiga Szendera

 1. Cele konkursu:

– wspieranie zainteresowań językami obcymi

– poszerzanie słownictwa z wybranej tematyki w języku obcym

– pobudzanie uczniów do twórczości i kreatywności

 1. Zasady uczestnictwa:

W konkursie może wziąć udział każdy wychowanek z klas 4 – 8.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słowniczka obrazkowego zawierającego formę pisaną słówka z wybranej tematyki w 4 dowolnych językach obcych oraz wizualizację słówka dowolną techniką plastyczną.

Ilość słówek dla klas 4-6: 20

Ilość słówek dla klas 7-8: 25

Tematyka do wyboru:

 • Człowiek
 • Dom
 • Życie rodzinne i towarzyskie
 • Życie społeczne
 • Szkoła
 • Praca
 • Żywienie
 • Kultura
 • Nauka i technika
 • Zakupy i usługi
 • Świat przyrody
 • Podróżowanie i turystyka

Forma słowniczka:

Forma książeczki, maksymalny format – A4

Strona tytułowa  – „Picture Dictionary” (wraz z imieniem i nazwiskiem)

 1. Termin:

Pracę należy oddać p. Szenderze do 25. września 2020r.

Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej 5.października.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

– poprawność językowa

– dobór słownictwa odpowiedni do wybranej kategorii

– estetyka pracy

– kreatywność, pomysłowość

– samodzielne wykonanie pracy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!