Dyrektor Zespołu: mgr Anna Ochojska – Nowak

Wicedyrektorzy Zespołu: mgr Ewa Krzempek

                                                   mgr Teresa Adynowska

edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Joanna Pawełczyk
 • mgr Paulina Skrobol
 • mgr Kornelia Wolak
 • mgr Sylwia Kadłubek-Kopańska
 • mgr Teresa Adynowska
 • mgr Aleksandra Machoczek
język angielski
 • mgr Jadwiga Szendera
 • mgr Mariola Ordon
język niemiecki
 • mgr Katarzyna Winkler
język polski
 • mgr Katarzyna Bazgier
 • mgr Małgorzata Lasek
 • mgr Dagmara Zazulak
bibliotekarz
 • mgr Anna Najberg
historia
 • mgr Robert Nowak
przyroda/ geografia/ biologia
 • mgr Dorota Smyk
matematyka
 • mgr Ewa Krzempek
 • mgr Zbigniew Nowak
fizyka
 • mgr Anatta Słowik
chemia
 • mgr Monika Koterzyna- Wiśniewska
informatyka
 • mgr Katarzyna Winkler
 • mgr Zbigniew Nowak
wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Joanna Pawełczyk
kultura fizyczna
 • mgr Damian Siedlok
 • mgr Roman Widziński
technika
 • mgr Kornelia Wolak
religia
 • mgr Elżbieta Leszner
 • mgr Grażyna Wyleżuch
 • mgr Krzysztof Goik
plastyka
 • mgr Małgorzata Hanslik
muzyka
 • mgr Andrzej Marciniec
edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Łukasz Ślosarek
doradztwo zawodowe
 • mgr Mariola Ordon
pedagog szkolny
 • mgr Anna Godzik
 • mgr Anna Najberg
logopeda
 • mgr Anna Godzik
wychowawcy świetlicy
 • mgr Katarzyna Winkler
 • mgr Małgorzata Hanslik
 • mgr Joanna Pawełczyk
 • mgr Kornelia Wolak
 • mgr Anna Ochojska-Nowak
 • mgr Aleksandra Machoczek
 • mgr Damian Siedlok
 • mgr Grażyna Wyleżuch
wychowanie przedszkolne
 • mgr Grażyna Mańka
 • mgr Dorota Borgiel
 • mgr Małgorzata Fira
 • mgr Katarzyna Najberg
 • mgr Wioleta Gajda
 • mgr Justyna Kołodziejczak
 • mgr Katarzyna Konsek
 • mgr Karolina Kiełbasa