REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

26 września w całej Europie obchodzone jest międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy – Europejski Dzień Języków Obcych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie szkolnym, który odbędzie się w naszej szkole w poniedziałek, 26 września.

Organizatorzy konkursu –nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Żorach.

 Cele konkursu:

–  promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych;

– motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszerzania wiedzy o krajach europejskich; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

– kreowanie postawy ciekawości otaczającego nas świata;

– rozwijanie u uczniów umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i korzystania ze źródeł wiedzy (np. słownik, Internet).

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-VIII. Wcześniejsze zgłoszenie udziału w konkursie nie jest wymagane. Organizacja i przebieg konkursu Konkurs odbędzie się 26 września 2022 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 6 w Żorach.

Można wziąć w nim udział w ciągu całego dnia. Komisję konkursową stanowią nauczyciele języka angielskiego w szkole.

Każdy uczeń, który poprawnie wykona zadania konkursowe otrzyma „kupon na nieprzygotowanie”, uprawniający do zgłoszenia jednego dodatkowego nieprzygotowania na lekcji języka obcego –  j. angielskiego lub  j. niemieckiego  Kupon można wykorzystać do 31 października 2022 r. Każdy kupon jest opatrzony pieczątką szkoły. Chcąc z niego skorzystać, należy okazać go i oddać nauczycielowi.

 

Szczegółowy przebieg i zadania dla uczniów: Wybierz dowolny kraj europejski. Z konkursu wyłączona jest jedynie Polska.

Zapoznaj się z flagą wybranego kraju. Poszperaj w szafie i 26 września przyjdź do szkoły ubrany/a  w barwy wybranego kraju.

Kl. I – III: Naucz się na pamięć trzech zwrotów w języku wybranego kraju: dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Nie jest dozwolone czytanie zwrotów z kartki.

Kl. IV – VIII: Naucz się na pamięć pięciu zwrotów w języku wybranego kraju: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę. Nie jest dozwolone czytanie zwrotów z kartki. 26 września zgłoś się do dowolnego nauczyciela języka angielskiego, zaprezentuj swój ubiór i pochwal się znajomością powyższych zwrotów.

Odbierz swój kupon od nauczyciela. Możesz zrealizować go do 31 października 2022 r. na dowolnej lekcji języka obcego.

Nauczyciele oceniać będą:

– schludność i walory estetyczne ubioru;

– poprawność kolorów ubioru;

– zgodność z flagą wybranego kraju;

– pamięciowe opanowanie wskazanych wyżej zwrotów;

– płynność i poprawność językową wypowiedzi.

W razie pytań dotyczących konkursu należy kontaktować się z nauczycielami języków obcych za pośrednictwem e-dziennika.