Zapraszamy nowo wybranych członków rady rodziców na zebranie 27.09.2022r. o godz. 17:00.