Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).


Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 , którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia – do dnia 28.02.2022r.

Druki dostępne na stronie szkoły lub w sekretariacie.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej – SP

Informacja o terminie rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu szkoły zostanie ogłoszona w terminie późniejszym w miarę posiadanych miejsc.

 

Informacje na temat przyjęcia dziecka do klasy I  udzielane są pod numerem  telefonu 32 4342457 lub 605 840 634 w godzinach od 6.00 -14.00.