Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Wyniki egzaminów są już znane. GRATULUJEMY  NASZYM  ABSOLWENTOM !!! Przedstawiamy informację dotyczącą średnich wyników Egzaminu Ósmoklasisty w zestawieniu z średnią powiatu i kraju.   Średnie wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2021.2022 […]

Read More