„Dzieci rodzą się ze skrzydłami
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć ”
– Janusz Korczak-

Rada rodziców składa serdeczne podziękowanie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji ZSP-6 za pomoc, wsparcie oraz pełne zaangażowanie w realizację zajęć zdalnych, które każdego dnia przygotowujecie Państwo dla naszych dzieci. Dzięki temu mogą nadal rozwijać swoje skrzydła, uczyć się i poznawać kolejne zagadnienia edukacyjne. Dziękujemy za rzetelne przygotowanie zajęć, poświęcanie czasu na sprawdzanie prac naszych dzieci, odsyłanie komentarzy oraz za słowa wsparcia i motywację.

Jednocześnie z tego miejsca pragniemy złożyć całej Radzie Pedagogicznej Dyrekcji wszystkim pracownikom szkoły,
rodzicom oraz uczniom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy aby Wielkanoc stała się okazją do odpoczynku wzajemnej miłości i życzliwości, a Zmartwychwstały Chrystus niech napełni wszystkie serca spokojem i nadzieją.

Wesołego Alleluja.