Uczniowie naszej szkoły włączyli się w pomoc charytatywną, tak bardzo potrzebną w okresie przedświątecznym, w zbiórkę środków czystości do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu. To placówka pobytu całodobowego, przeznaczona dla 73 chłopców z niepełnosprawnością intelektualną, w wieku od 1 do 30 lat. DPS w Strumieniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Placówka zapewnia dzieciom opiekę, edukację i rehabilitację.

Zbiórka w naszej szkole trwa jeszcze do 15 grudnia 2020 r. Siostry zakonne są wdzięczne za każdy przekazany dar. Dziękuję Wszystkim za okazane serce.

Małgorzata Hanslik