Misją przedszkola jest tworzenie wychowankom warunków
i możliwości wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości, rozwijanie zdolności, kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych oraz przygotowanie do dalszej edukacji.

 

Placówka czynna jest od godziny 6.30 do godziny 16.00.

Kontakt telefoniczny do przedszkola pod numerami:

Odbiór dzieci z grup mieszczących się na terenie budynku szkoły (grupa IV,V,VI)

kom. 518-620-474

Kuchnia – zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 8.00

kom. 785-618-098

Intendent: Anna Śmietana

kom. 797 949 397

Sekretariat placówki:

tel. 32 4342457

kom. 605840634

e-mail: sp6zory@poczta.onet.pl

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W placówce znajduje się 6 oddziałów przedszkolnych. Każdy oddział (grupa) ma swoją nazwę :

Oddziały w budynku przedszkola:

Grupa I „Misie” 3-latki

Grupa II ,,Sówki” 3-4 latki

Grupa III ,,Pszczółki” 4-5-latki

Oddziały w budynku szkoły:

Grupa IV ,,Biedronki” 5-latki

Grupa V ,,Motylki” 5-6-latki

Grupa VI ,,Smerfy” 6-latki