Nabór do przedszkoli

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru odbędzie się w dniach 1–15 marca 2023r. Strona internetowa dla rodziców rejestrujących dziecko po raz pierwszy: https://naborp–kandydat.vulcan.net.pl/zory […]

Read More